Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
xã Thiệu Tâm tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.xã Thiệu Tâm tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.
Kế hoạch Sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến xã Thiệu Tâm,...Kế hoạch Sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hó
Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tập...Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ Mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông
Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới...Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ, đảng viên xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa
Tổng kết hoạt động hè xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa năm 2018Tổng kết hoạt động hè xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa năm 2018
Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm, tặng quà các gia đình chính sách...Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa

An ninh quốc phòng