Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTMã thủ tụcTên thủ tụcLĩnh vựcTải về
1Thủ tuc hành chính sữa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịchTTHC - Kinh doanh
2Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuTTHC - Kinh doanh