Xã Thiệu Tâm nằm ở phía tây nam của huyện Thiệu Hóa, thuộc hữu ngạn sông Chu.

·                    Phía đông giáp các xã Thiệu Phúc (ranh giới tự nhiên là sông Chu), Thiệu Vận và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.

·                    Phía nam giáp xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa và xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

·                    Phía tây giáp các xã Thiệu Hòa và Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa.

·                    Phía bắc giáp xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa.

Lịch sử hành chính

Vùng đất thuộc xã Thiệu Tâm ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên

Năm 1826, huyện Lôi Dương thuộc về phủ Thọ Xuân

Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), các thôn xã nói trên chuyển về thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa.

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Năm 1977, xã Thiệu Tâm cùng với các xã phía nam sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyệnĐông Thiệu

Năm 1982, huyện Đông Thiệu đổi tên thành huyện Đông Sơn

Năm 1996, xã Thiệu Tâm thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập

Hiện nay, xã Thiệu Tâm gồm có các làng:

·                    Thái Lai: tên gọi có từ đầu thế kỉ 19

·                    Thái Sơn: đầu thế kỉ 19 là thôn Vũ Nhuận thuộc tổng Lôi Dương, huyện Lôi Dương, đầu thế kỉ 20 thuộc tổng Xuân Phong

·                    Đồng Tiến: đầu thế kỉ 19 là thôn Thượng thuộc xã Lỗ Hiền, tổng Lôi Dương, đầu thế kỉ 20 thuộc tổng Xuân Lai.

·                    Thái Bình: trước năm 1945 là Dương Thọ.

·                    Thái Ninh: trước năm 1945 là Đình Tháp.

·                    Đồng Thanh: trước năm 1945 là Hậu Hiền, tên nôm là làng Trỗ.

·                    Thái Ninh: trước năm 1945 là Hương Nguyên.

·                    Đồng Tâm: trước năm 1945, tên nôm là làng Trỗ.

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org