Đăng lúc 10 tháng trước · 461 news.view

giao ban phòng chống lụt bão cơn bão số 3

Chiều ngày 18/7/2018 Ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã Thiệu Tâm đã giao ban công tác ứng phó với cơn bão số 3

Đăng lúc 2 năm trước · 838 news.view

Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ Mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông

Với phương châm tích cực, chủ động, đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2018 đúng khung lịch thời vụ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông.

Đăng lúc 2 năm trước · 1083 news.view

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ, đảng viên xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa

Ngày 20/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

Đăng lúc 2 năm trước · 942 news.view

HĐND xã Thiệu Tâm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 20/7/2018, HĐND xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 07, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018. Dự theo dõi Kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thiệu Tâm; các ông, bà đại biểu HĐND xã Thiệu Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng lúc 2 năm trước · 920 news.view

tình hình mưa ở thiệu tâm

ngày 17/7/2018 tình hình mưa kéo dài gây ngập úng một số khu vực trên địa bàn xã Thiệu tâm

Đăng lúc 2 năm trước · 785 news.view