Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ Mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông

Ngày 23/09/2018 10:05:42

Với phương châm tích cực, chủ động, đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2018 đúng khung lịch thời vụ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông.

42301355_314782135993732_4977930202018480128_n.jpg
Đồng chí Lê Trọng Đình - Chủ rtichj UBND xã triển khai nội dung hội nghị

Vụ mùa năm 2018, xã Thiệu Tâm gieo cấy 348 ha lúa. Qua kiểm tra thăm đồng nhận thấy hơn 90% diện tích lúa mùa đã chín rộ. Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thiệu Tâm đã tổ chức hội nghị giao ban yêu cầu các đồng chí cán bộ chỉ đạo, các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn tập trung chỉ đạo bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện máy móc ra đồng thu hoạch lúa mùa và triển khai làm đất trồng cây vụ đông. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây vụ đông mang lại, năm 2018, xã Thiệu Tâm xây dựng kế hoạch gieo trồng trên 105 ha, gồm 62 ha ngô lấy hạt, 5 ha ngô ngọt, 7 ha cây đậu tương, 9 ha cây khoai tây, 6 ha cây khoai lang, 4 ha cây đậu tương rau còn lại là hoa màu các loại.

42328992_314782089327070_2902145625661374464_n.jpg

Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất Vụ đông năm 2018 tham gia phát biểu ý kiến

Để sản xuất vụ động đạt hiệu quả, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cho người nông dân, Đảng ủy – HĐND – UBND xã đã giao HTX Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, tạo bầu và kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông cho bà con nông dân . Chủ động cung ứng các loại giống cây trồng và phân bón cho bà con, đồng thời hướng dẫn các gia đình gieo trồng theo đúng lịch thời vụ.

Để tạo động lực cho bà con nông dân và kịp thời biểu dương những nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất thì ngoài mức hỗ trợ của tỉnh của huyện là cho nông dân khi gieo trồng cây ngô ngọt, cây đậu tương rau là 3 triệu đồng/ 1ha /năm và cây khoai tây, bí xanh. Cà chua là 5 triệu đồng/1ha/năm Đảng ủy – HĐND – UBND đã có thêm chính sách kích cầu hỗ trợ cho các thôn nếu có diện tích gieo trồng ngô ngọt cây đậu tương rau từ 1 ha trở lên là 2 triệu/ 1ha; khen thưởng cho Ban chỉ đạo các thôn đạt và vượt chỉ tiêu gieo trông của thôn là 1 triệu đồng còn đối với các hô nhân dân nếu gieo trồng được 3 sào cây vụ đông là 100.000 đồng (một trăm nghìn) và cho 2 sào tiếp theo là 100.000 đồng.

42204849_539447309830221_779013724970156032_n.jpg

42206899_539447366496882_5717199759920332800_n.jpg

42292937_539447179830234_5274330220147507200_n.jpg


Mốt số hình ảnh về gieo trông cây Ngô vụ đông năm 2018 trên địa bàn xã Thiệu Tâm

Hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 60 % diện tích lúa vụ mùa thu hoạch xong đến đâu tiến hành làm đất và hợp tác xã cũng đã cung cấp cho người dân được 300 kg ngô giống để bà con nhân dân chủ động làm bầu cũng như gieo trồng.

42298532_314782185993727_1283087119941632000_n.jpg

Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu
giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và kết luận hội nghị

UBND xã chỉ đạo HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Tâm chủ động việc điều tiết nguồn nước tại các công trình thuỷ lợi đầu mối và chỉ đạo các tổ bảo nông nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng nhằm giúp bà con nông dân chủ động trong việc làm đất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ đông năm 2018.

Văn phòng -– Thống kê

Bùi Trường Thọ

Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ Mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông

Đăng lúc: 23/09/2018 10:05:42 (GMT+7)

Với phương châm tích cực, chủ động, đảm bảo sản xuất vụ đông năm 2018 đúng khung lịch thời vụ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, Đảng ủy – HĐND - UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa đang tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông.

42301355_314782135993732_4977930202018480128_n.jpg
Đồng chí Lê Trọng Đình - Chủ rtichj UBND xã triển khai nội dung hội nghị

Vụ mùa năm 2018, xã Thiệu Tâm gieo cấy 348 ha lúa. Qua kiểm tra thăm đồng nhận thấy hơn 90% diện tích lúa mùa đã chín rộ. Đảng ủy – HĐND – UBND xã Thiệu Tâm đã tổ chức hội nghị giao ban yêu cầu các đồng chí cán bộ chỉ đạo, các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn tập trung chỉ đạo bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện máy móc ra đồng thu hoạch lúa mùa và triển khai làm đất trồng cây vụ đông. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mà cây vụ đông mang lại, năm 2018, xã Thiệu Tâm xây dựng kế hoạch gieo trồng trên 105 ha, gồm 62 ha ngô lấy hạt, 5 ha ngô ngọt, 7 ha cây đậu tương, 9 ha cây khoai tây, 6 ha cây khoai lang, 4 ha cây đậu tương rau còn lại là hoa màu các loại.

42328992_314782089327070_2902145625661374464_n.jpg

Thành viên Ban chỉ đạo sản xuất Vụ đông năm 2018 tham gia phát biểu ý kiến

Để sản xuất vụ động đạt hiệu quả, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cho người nông dân, Đảng ủy – HĐND – UBND xã đã giao HTX Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, tạo bầu và kỹ thuật chăm sóc cây vụ đông cho bà con nông dân . Chủ động cung ứng các loại giống cây trồng và phân bón cho bà con, đồng thời hướng dẫn các gia đình gieo trồng theo đúng lịch thời vụ.

Để tạo động lực cho bà con nông dân và kịp thời biểu dương những nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất thì ngoài mức hỗ trợ của tỉnh của huyện là cho nông dân khi gieo trồng cây ngô ngọt, cây đậu tương rau là 3 triệu đồng/ 1ha /năm và cây khoai tây, bí xanh. Cà chua là 5 triệu đồng/1ha/năm Đảng ủy – HĐND – UBND đã có thêm chính sách kích cầu hỗ trợ cho các thôn nếu có diện tích gieo trồng ngô ngọt cây đậu tương rau từ 1 ha trở lên là 2 triệu/ 1ha; khen thưởng cho Ban chỉ đạo các thôn đạt và vượt chỉ tiêu gieo trông của thôn là 1 triệu đồng còn đối với các hô nhân dân nếu gieo trồng được 3 sào cây vụ đông là 100.000 đồng (một trăm nghìn) và cho 2 sào tiếp theo là 100.000 đồng.

42204849_539447309830221_779013724970156032_n.jpg

42206899_539447366496882_5717199759920332800_n.jpg

42292937_539447179830234_5274330220147507200_n.jpg


Mốt số hình ảnh về gieo trông cây Ngô vụ đông năm 2018 trên địa bàn xã Thiệu Tâm

Hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 60 % diện tích lúa vụ mùa thu hoạch xong đến đâu tiến hành làm đất và hợp tác xã cũng đã cung cấp cho người dân được 300 kg ngô giống để bà con nhân dân chủ động làm bầu cũng như gieo trồng.

42298532_314782185993727_1283087119941632000_n.jpg

Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu
giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và kết luận hội nghị

UBND xã chỉ đạo HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Tâm chủ động việc điều tiết nguồn nước tại các công trình thuỷ lợi đầu mối và chỉ đạo các tổ bảo nông nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng nhằm giúp bà con nông dân chủ động trong việc làm đất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ đông năm 2018.

Văn phòng -– Thống kê

Bùi Trường Thọ

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)