giao ban phòng chống lụt bão cơn bão số 3

Ngày 07/06/2019 00:00:00

Chiều ngày 18/7/2018 Ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã Thiệu Tâm đã giao ban công tác ứng phó với cơn bão số 3

Sau khi nhận được công điện khẩn của UBND Huyện Thiệu hóa, BCĐ PCTT&TKCN xã Thiệu Tâm đã triệu tập Hội nghị giao ban trực tiếp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền và phóng chống úng cho cây lúa trong mấy ngày vừa qua. Qua nắm bắt tình hình diện tích lúa mùa bị ngập lụt, tính đến chiều ngày 18/7/2018 diện tích lúa trong xã bị ngập khoảng 40 ha, trong đó 15 ha có nguy cơ mất trắng, chủ yếu là khu ngoại đê thôn Thái Ninh và một phần diện tích khu vực Mau của đơn vị thôn Thái Bình. Để ứng phó với cơn bảo số 3 và mưa lớn có thể diễn ra sau hoàn lưu bão, BCĐ xã đã chỉ đạo cho toàn bộ các đồng chí trong BCĐ được phân công ở các mũi chịu trách nhiệm về cùng với từng đơn vị để tuyên truyền vận động nhân dân đề phòng các tình huống có thể xảy ra khi cơn bão số 3 đang đến gần và mưa lớn trong một số ngày tới.

giao ban phòng chống lụt bão cơn bão số 3

Đăng lúc: 07/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 18/7/2018 Ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã Thiệu Tâm đã giao ban công tác ứng phó với cơn bão số 3

Sau khi nhận được công điện khẩn của UBND Huyện Thiệu hóa, BCĐ PCTT&TKCN xã Thiệu Tâm đã triệu tập Hội nghị giao ban trực tiếp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền và phóng chống úng cho cây lúa trong mấy ngày vừa qua. Qua nắm bắt tình hình diện tích lúa mùa bị ngập lụt, tính đến chiều ngày 18/7/2018 diện tích lúa trong xã bị ngập khoảng 40 ha, trong đó 15 ha có nguy cơ mất trắng, chủ yếu là khu ngoại đê thôn Thái Ninh và một phần diện tích khu vực Mau của đơn vị thôn Thái Bình. Để ứng phó với cơn bảo số 3 và mưa lớn có thể diễn ra sau hoàn lưu bão, BCĐ xã đã chỉ đạo cho toàn bộ các đồng chí trong BCĐ được phân công ở các mũi chịu trách nhiệm về cùng với từng đơn vị để tuyên truyền vận động nhân dân đề phòng các tình huống có thể xảy ra khi cơn bão số 3 đang đến gần và mưa lớn trong một số ngày tới.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)