HĐND xã Thiệu Tâm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 23/07/2018 00:00:00

Ngày 20/7/2018, HĐND xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 07, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018. Dự theo dõi Kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thiệu Tâm; các ông, bà đại biểu HĐND xã Thiệu Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HDND.jpg

( Đại biểu HĐND xã tham gia phát biểu tại kỳ họp )

Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Tâm, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong 06 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách 06 tháng đầu năm ước đạt trên 53% kế hoạch cả năm; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được
chuyển dịch đúng hướng diện tích gieo trồng các giống cây có năng xuất chất lượng hiệu quả cao được mở rộng, lĩnh vực chăn nuôi đang chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; Lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển tốt 6 tháng đầu năm có 02 doanh nghiệp mới được thành lập các ngành nghề mộc, điện dân dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng … phát triển cả về quy mô và chất lượng… lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng cơ bản được được giữ vững. Hoạt động của HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Những ý kiến, đề xuất của đại biểu tại Kỳ họp đã được Thường trực UBND xã trả lời làm rõ và hứa sẽ xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất theo quy định pháp luật.
Bùi Trường Thọ

HĐND xã Thiệu Tâm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 23/07/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 20/7/2018, HĐND xã Thiệu Tâm huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Kỳ họp thứ 07, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018. Dự theo dõi Kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã theo phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thiệu Tâm; các ông, bà đại biểu HĐND xã Thiệu Tâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HDND.jpg

( Đại biểu HĐND xã tham gia phát biểu tại kỳ họp )

Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Tâm, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong 06 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách 06 tháng đầu năm ước đạt trên 53% kế hoạch cả năm; lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được
chuyển dịch đúng hướng diện tích gieo trồng các giống cây có năng xuất chất lượng hiệu quả cao được mở rộng, lĩnh vực chăn nuôi đang chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, huyện được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; Lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển tốt 6 tháng đầu năm có 02 doanh nghiệp mới được thành lập các ngành nghề mộc, điện dân dụng, cơ khí, vật liệu xây dựng … phát triển cả về quy mô và chất lượng… lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khoẻ, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh - quốc phòng cơ bản được được giữ vững. Hoạt động của HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Những ý kiến, đề xuất của đại biểu tại Kỳ họp đã được Thường trực UBND xã trả lời làm rõ và hứa sẽ xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian sớm nhất theo quy định pháp luật.
Bùi Trường Thọ
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)