tình hình mưa ở thiệu tâm

Ngày 17/07/2018 15:23:18

ngày 17/7/2018 tình hình mưa kéo dài gây ngập úng một số khu vực trên địa bàn xã Thiệu tâm

mưa kéo dài đã gây nên ngập úng ở một số khu vực trên địa bàn xã Thiệu Tâm, cụ thể đã gây ngập úng gần 30 ha lúa khu vực thôn thái ninh, hiện nay xã đã đấu mối với công ty Thủy nông Sông chu đang bơm và ứng cứu toàn bộ khu vực này, nhưng mưa vẫn đang còn kéo dài mấy ngày tới đề nghị các công ty Thủy nông sông chu có biện pháp khắc phục trong những ngày tói để cứu lúa tại khu vực này.


37268915_485091198605746_7192800452373643264_n (1).jpg

tình hình mưa ở thiệu tâm

Đăng lúc: 17/07/2018 15:23:18 (GMT+7)

ngày 17/7/2018 tình hình mưa kéo dài gây ngập úng một số khu vực trên địa bàn xã Thiệu tâm

mưa kéo dài đã gây nên ngập úng ở một số khu vực trên địa bàn xã Thiệu Tâm, cụ thể đã gây ngập úng gần 30 ha lúa khu vực thôn thái ninh, hiện nay xã đã đấu mối với công ty Thủy nông Sông chu đang bơm và ứng cứu toàn bộ khu vực này, nhưng mưa vẫn đang còn kéo dài mấy ngày tới đề nghị các công ty Thủy nông sông chu có biện pháp khắc phục trong những ngày tói để cứu lúa tại khu vực này.


37268915_485091198605746_7192800452373643264_n (1).jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)