giao lưu thể thao CNVCLĐ cụm I

Ngày 17/07/2018 15:57:54

giao lưu thể thao CNVCLĐ Cụm I

Ngày 8/7/2018 Cán bộ CNVCLĐ Cụm I đã tổ chức thành công Hội thao, về tham dự có 8 đoàn đại diện cho 32 công đoàn cơ sở đóng tên địa bàn, Hội thao đã thu hưt được gần 200 đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia, với các nội dung trong chương trình hội thao bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ


36786408_477117089403157_4773517611591794688_n.jpg

, các môn cầu lông đôi nam, đôi nam nữ, đôi nam, giải đã thành công tốt đẹp.

36783658_477117049403161_5655040978872958976_n.jpg

trao giải các đơn vị đạt giải

36781712_477117079403158_3601916838948110336_n.jpg

giao lưu thể thao CNVCLĐ cụm I

Đăng lúc: 17/07/2018 15:57:54 (GMT+7)

giao lưu thể thao CNVCLĐ Cụm I

Ngày 8/7/2018 Cán bộ CNVCLĐ Cụm I đã tổ chức thành công Hội thao, về tham dự có 8 đoàn đại diện cho 32 công đoàn cơ sở đóng tên địa bàn, Hội thao đã thu hưt được gần 200 đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia, với các nội dung trong chương trình hội thao bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ


36786408_477117089403157_4773517611591794688_n.jpg

, các môn cầu lông đôi nam, đôi nam nữ, đôi nam, giải đã thành công tốt đẹp.

36783658_477117049403161_5655040978872958976_n.jpg

trao giải các đơn vị đạt giải

36781712_477117079403158_3601916838948110336_n.jpg
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)