xã Thiệu Tâm tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Ngày 29/07/2019 15:50:41

Sáng ngày 24/7/2019, xã Thiệu Tâm đã tổ chức tổng kết 10 năm chung sức xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2020). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí BCĐ xây dựng NTM huyện; Cấp ủy - chính quyền - MTTQ - các ngành đoàn thể, bí thư - thôn trưởng các thôn trong xã Thiệu Tâm.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, trong những năm qua, xã Thiệu Tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân, xã đã tập trung phát triển, củng cố đồng bộ các tiêu chí, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tổng nguồn lực huy động vốn đạt trên 387 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân là 289 tỷ đồng chiếm 79,8%. Đến nay các thiết chế cơ sở hạ tầng trong toàn xã như: điện, trường, trường, trạm được củng cố và hoàn thiện, công sở xã, nhà văn hóa, sân vận động được xây mới khang trang, 7/7 thôn có nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn; kinh tế hộ gia đình từng bước ổn định và nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng phát triển, các mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao được khuyến khích áp dụng.
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tại Thiệu Tâm tăng dần qua các năm, từ 13,5 triệu đồng/người/năm 2010, đến năm 2019 bình quân thu nhập đạt 35 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn .4,16%. Năm 2016 Thiệu Tâm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được công nhận xã nông thôn mới.
Để đạt được những thành tựu trên, phải kể đến việc xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", nâng cao nhận thức sâu sắc quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Tâm đã triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ từ cấp trên và thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích đặc thù. Sau khi đạt xã nông thôn mới, Thiệu Tâm đã và đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, củng cố, hoàn thành các tiêu chí đạt xã Nông thôn mới nâng cao và phấn đấu kiểu mẫu vào những năm tiếp theo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Tâm đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhấn mạnh: việc đạt được xã chuẩn nông thôn mới đã khó nhưng việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới còn khó hơn. Vì vậy, để tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Thiệu Tâm cần tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn; chú trọng quan tâm công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải khu dân cư dựa trên nguyên tắc huy động cả cộng đồng vào cuộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trọng tâm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế hàng hoá; tăng cường hoạt động của các Ban công tác mặt trận thôn. Để thực hiện được các mục tiêu, Đảng bộ xã phải có nghị quyết lãnh đạo, UBND xã phải có kế hoạch hành động cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dựa trên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị, UBND xã Thiệu Tâm đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 14 hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới"giai đoạn 2010 – 2020.

Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa


xã Thiệu Tâm tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc: 29/07/2019 15:50:41 (GMT+7)

Sáng ngày 24/7/2019, xã Thiệu Tâm đã tổ chức tổng kết 10 năm chung sức xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2020). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí BCĐ xây dựng NTM huyện; Cấp ủy - chính quyền - MTTQ - các ngành đoàn thể, bí thư - thôn trưởng các thôn trong xã Thiệu Tâm.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, trong những năm qua, xã Thiệu Tâm đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân, xã đã tập trung phát triển, củng cố đồng bộ các tiêu chí, nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tổng nguồn lực huy động vốn đạt trên 387 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân là 289 tỷ đồng chiếm 79,8%. Đến nay các thiết chế cơ sở hạ tầng trong toàn xã như: điện, trường, trường, trạm được củng cố và hoàn thiện, công sở xã, nhà văn hóa, sân vận động được xây mới khang trang, 7/7 thôn có nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn; kinh tế hộ gia đình từng bước ổn định và nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng phát triển, các mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao được khuyến khích áp dụng.
Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tại Thiệu Tâm tăng dần qua các năm, từ 13,5 triệu đồng/người/năm 2010, đến năm 2019 bình quân thu nhập đạt 35 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn .4,16%. Năm 2016 Thiệu Tâm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được công nhận xã nông thôn mới.
Để đạt được những thành tựu trên, phải kể đến việc xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", nâng cao nhận thức sâu sắc quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Thiệu Tâm đã triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ từ cấp trên và thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích đặc thù. Sau khi đạt xã nông thôn mới, Thiệu Tâm đã và đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, củng cố, hoàn thành các tiêu chí đạt xã Nông thôn mới nâng cao và phấn đấu kiểu mẫu vào những năm tiếp theo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Phúc - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Tâm đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhấn mạnh: việc đạt được xã chuẩn nông thôn mới đã khó nhưng việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới còn khó hơn. Vì vậy, để tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Thiệu Tâm cần tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn; chú trọng quan tâm công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải khu dân cư dựa trên nguyên tắc huy động cả cộng đồng vào cuộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trọng tâm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế hàng hoá; tăng cường hoạt động của các Ban công tác mặt trận thôn. Để thực hiện được các mục tiêu, Đảng bộ xã phải có nghị quyết lãnh đạo, UBND xã phải có kế hoạch hành động cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dựa trên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị, UBND xã Thiệu Tâm đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 14 hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới"giai đoạn 2010 – 2020.

Hương - Tuyên
Đài TT Thiệu Hóa